Протокол заседания Оргкомитета Конкурса от 03.05.2018 № 1